Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Patronaža in zdravstvena nega na domu izvajata naslednje dejavnosti:

 • Zdravstveno socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti,
 • Patronažno zdravstveno nego na domu,
 • Patronažno zdravstveno nego nosečnice, otročnice in novorojenčka.

 

Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki se ukvarja s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni.

 

Patronažna medicinska sestra ugotavlja potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na njegovem domu, to je zdravstveni negi, načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene cilje. Svetuje o zdravem načinu življenja ter opozarja na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjuje kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvaja zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti in je koordinatorka vseh oblik pomoči na domu.

 

Kurativne patronažne obiske izvaja patronažna medicinska sestra po delovnem nalogu, katerega  naročnik je  osebni zdravnik.

 

Patronažna medicinska sestra opravlja preventivne patronažne obiske nosečnic, otročnic, novorojenčka in dojenčka, otroka v 2. in 3. letu starosti.

 

Patronažna medicinska sestra je nosilka patronažne zdravstvene nege na dodeljenem terenskem območju. Posameznike in družine spremlja od rojstva do smrti, v obdobju zdravja in bolezni. Patronažo in nego na domu za prebivalce občine Brežice opravlja 10 diplomiranih, višjih in srednjih medicinskih sester, od tega 5 koncesionark.

 

Ordinacijski čas: od ponedeljka do petka od 07.00 do 14.00 ure, ob sobotah in nedeljah opravljamo obiske samo po predhodnem naročilu in delovnem nalogu.

 

Tel. številka: 07 4991 403

 

Patronažne sestre ZD Brežice:

 • VODJA PATRONAŽNE SLUŽBE: HRASTOVŠEK Božica, diplomirana medicinska sestra,  
 • NAMESTNICA VODJE: MARZEL Lidija, diplomirana medicinska sestra, namestnica vodje,
 • MIHELIN GORDANA, diplomirana medicinska sestra,
 • PRESKAR Marta, diplomirana medicinska sestra,
 • HRIBERŠEK JANJA, diplomirana medicinska sestra,
 • ŽLENDER Terezija, diplomirana medicinska sestra.

 

Zloženka: Patronaža in nega na domu

 

OBVESTILO:

Z junijem 2018 je ZD Brežice pričel z izvajanjem Programa nadgrajene patronažne obravnave ranljivih skupin, ki ga sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Program obsega izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti, katerih namen je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanja neenakosti v zdravju ter nadgradnja preventivnega dela v patronažnem varstvu:

 • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
 • izvajanje EPDS vprašalnika (Edinburška lestvica poporodne depresije) pri materah in ustrezno ukrepanje glede na algoritem;
 • preverjanje kriterijev ranljivosti pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah ter izvedba dodatnih patronažnih obiskov glede na algoritem;
 • vzpostavitev stika z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in izvedba ukrepa glede na ugotovljeni vzrok (izvedba preventivnega pregleda in/ali nemedikamentoznih obravnav v skladu z opredeljenim algoritmom);
 • priprava analize terenskega območja;
 • izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih.

 

   

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija