Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Namen vzpostavitve Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo odraslih (PZV) je zagotavljanje kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih pregledov za odrasle in izvajalci zdravstveno vzgojnih programov iz centra za krepitev zdravja s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in učinkovite preventivne obravnave odraslih ter reševanja strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji.

 

Aktivnosti Koordinativnega tima za PZV odraslih so naslednje:

  • strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju in sodelovanju med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci interventnih programov v Centru za krepitev zdravja;
  • reševanje strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji;
  • načrtovanje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij;
  • spremljanje odzivnosti ciljne populacije na preventivne preglede na ravni populacije v gravitacijskem območju zdravstvenega doma;
  • spremljanje vključevanja oseb ogroženih za KB in kroničnih bolnikov v zdravstveno – vzgojne obravnave v CKZ in ukrepanje za večjo vključenost. 

 

Koordinativni tim za PZV odraslih izvede vsaj 4 sestanke letno.

 

ZAPISNIKI SEJ KOORDINATIVNEGA TIMA:

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija