Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Zgodovina

Pomembni mejniki v zgodovini Zdravstvenega doma Brežice

 

1937

ustanovljen Zdravstveni dom Brežice, za njegovega upravnika je imenovan brežiški zdravnik dr. Stanko Černelč.

 

1945

ustanovljena Reševalna postaja Brežice.

 

1955

Zdravstveni dom Brežice postane finančno samostojen zdravstveni zavod, njegov upravnik pa zdravnik Jože Peček.

 

1962

upravnik Zdravstvenega doma postane zdravnik Milan Šikovc.

 

1963

1. januarja je Zdravstvenemu domu Brežice pripojena Zdravstvena postaja Bizeljsko.

 

1967

brežiški zdravstveni dom uvede celodnevni delovni čas.

 

1968

Zdravstveni dom Brežice se na podlagi Zakona o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji priključi k delovni organizaciji Zdravstveni dom Celje.

 

1974

za upravnika TOZD Zdravstveni dom Brežice je imenovan Alojzij Slavko Sušin, dr. med., specialist splošne medicine.

 

1976 in 1981

s pomočjo občinskega samoprispevka se v dveh fazah zgradi namensko stavbo zdravstvenega doma.

 

1977

začnejo se priprave za združitev zdravstvenega doma, lekarne in bolnišnice v zdravstveni center. Po uspelem referendumu o združitvi se z ustanovitvijo Zdravstvenega centra Brežice TOZD Zdravstveni dom Brežice s 1. julijem izloči iz Regionalnega zdravstvenega doma Celje.

 

1981

do občinskega praznika je zaključena gradnja druge faze doma.

 

1986

Branko Barlič, dr. dent. medicine, je imenovan za direktorja TOZD Zdravstveni dom Brežice.

 

1991

23. decembra Skupščina občine Brežice kot ustanovitelj sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice in ga v skladu z zakonom pooblasti za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje občine Brežice. Za mesto direktorja je imenovan zobozdravnik Branko Barlič, dr. dent. medicine. Mandat zaključi leta 1994.

 

1994

z odhodom dotedanjega direktorja Branka Barliča, dr. dent. med., v zasebništvo poleti 1994 je za direktorja Zdravstvenega doma Brežice ponovno imenovan Slavko Sušin, dr. med., specialist splošne medicine, ki je direktor do leta 2002.

 

2002

vodenje zdravstvenega doma prevzame tedanja predsednica sveta zavoda, Marjetka Blažević, dr. med., specialistka splošne medicine, ki mandat zaključi leta 2005.

 

2005

novi direktor Zdravstvenega doma Brežice postane asist. dr. Rade Iljaž, dr. med., specialist družinske medicine, zdravnik v ambulanti splošne medicine in vodja ambulante za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki mandat zaključi leta 2008.

 

2008

v brežiškem zdravstvenem domu steče dozidava štirietažnega urgentnega bloka (1. faza) z delno prenovo pritličja. Oktobra z mesta direktorja zdravstvenega doma odstopi asist. dr. Rade Iljaž, dr. med., specialist družinske medicine. Za vršilca dolžnosti direktorja je imenovan Miroslav Laktić, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, ki je direktor zavoda do 1. 10. 2017.

 

2017

za direktorja ZD Brežice imenovan Dražen Levojević, univ. dipl. pravnik.

 

2018

otvoritev Centra za krepitev zdravja Brežice.

 

2021

Dražen Levojević, univ. dipl. pravnik, imenovan za direktorja v drugem mandatu.

 

 

Povzetek knjige

Oskar Zoran Zelič, RAZVOJ PRIMARNEGA ZDRAVSTVA V OBČINI BREŽICE

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija