Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Namen delovanja Strokovne skupine zdravstvenega doma za preventivo je zagotavljanje usklajene strokovne podpore udejanjanju preventivnih programov pri različnih ciljnih skupinah in doseganju javnozdravstvenih ciljev v lokalnem okolju. Strokovna skupina prav tako predstavlja posvetovalni organ vodstvu zavoda glede spremljanja izvajanja preventivnih programov in udejanjanja javnozdravstvenega poslanstva ustanove.

 

Aktivnosti Strokovne skupine ZD za preventivo so naslednje:

  • sodelovanje pri pripravi analize zdravstvenega stanja in vključenosti ciljnih populacij v preventivne programe v sodelovanju s pristojno OE NIJZ;
  • pregled in razprava o analizi ranljivih skupin na področju zdravja in njihovega vključevanja v zdravstveni sistem, ki jo pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov z NIJZ;
  • obravnava ugotovitev ocene stanja v ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb, ki jo pripravi Skupina za izvedbo samoocenjevanja na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb;
  • priprava Strategije ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju s pristojno OE NIJZ;
  • priprava Akcijskega načrta za ZD za krepitev zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju v sodelovanju s pristojno OE NIJZ;
  • strokovna podpora nemotenemu povezovanja komunikacij in prenosu informacij med različnimi izvajalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktivnosti ter CKZ.

 

Strokovna skupina ZD za preventivo izvede vsaj 4 sestanke skupine letno in vsaj 2 sestanka letno z vsemi koncesionarji – izvajalci preventive v javni zdravstveni mreži, ki delujejo na območju ZD.

 

ZAPISNIKI SEJ STROKOVNE SKUPINE:

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija