V Zdravstvenem domu Brežice v okviru ambulante družinske medicine Zdenka Marinček, dr. med., spec. spl. med., ambulante družinske medicine Mojca Pibernik, dr. med., spec. druž. med., ambulante splošne medicine Milan Matić, dr. med., spec. spl. med., ambulante družinske medicine Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., ambulante družinske medicine Božica Ljušanin Grbavac, dr. med., spec. druž. med., ambulante družinske medicine Maja Pezdirc, dr. med., spec. druž. med., ambulante družinske medicine Katja Ivanšek, dr. med., spec. druž. med. in ambulante družinske medicine Mia Volovec Dodig, dr.med., spec. druž. med., delujejo tudi referenčne ambulante.

V referenčnih ambulantah delo po smernicah in protokolih opravljajo Jasmina Oštir, dipl. m. s., Maja Barkovič, dipl. m. s., Petra Bedič, dipl. m. s., in Urška Gramc, dipl. m. s., ki so hkrati tudi članice timov.

Kaj so referenčne ambulante?
So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor Referenčne ambulante (RA) in bo pripravljen svoje delo vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:
• protokolov vodenja kroničnih bolnikov,
• vodenja registrov kroničnih bolnikov
• širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
• doseganja kazalnikov kakovosti,
• opravljanja možnih posegov na primarni ravni.
Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.
Namen
Namen je, da na primerih RA razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju:
• vsebine dela (protokoli vodenja kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov),
• organizacije dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov)
• kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in
• modela plačevanja (potrebno je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na kakovosti dela).
Cilji
• Omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo
• Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov
• Povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih na primarnem nivoju
Referenčne ambulante so v bistvu nadgradnja sedanjega dela zdravnikov družinske medicine
Referenčne ambulante predstavljajo najboljše time, ki bodo vzpostavili nov način in vsebino dela na področju kadrovske strategije tima in vsebine dela.
Delovni čas ambulante:
Ponedeljek : 7.00 – 13.00
Torek: 7.00 – 13.00
Petek: 7.00 – 13.00
Kje se ambulanta nahaja, povprašajte pri Vratarju.

Kaj so referenčne ambulante?

So obstoječe ambulante, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor Referenčne ambulante (RA) in bo pripravljen svoje delo vsebinsko nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju:

• protokolov vodenja kroničnih bolnikov,

• vodenja registrov kroničnih bolnikov,

• širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),

• doseganja kazalnikov kakovosti,

• opravljanja možnih posegov na primarni ravni.

Določene aktivnosti bo izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala.

Namen

Namen je, da na primerih RA razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju:

• vsebine dela (protokoli vodenja kroničnih bolnikov, vzpostavitev registrov),

• organizacije dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov)

• kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in

• modela plačevanja (potrebno je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na kakovosti dela).

Cilji

• Omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo

• Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov

• Povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih na primarnem nivoju

Referenčne ambulante so v bistvu nadgradnja sedanjega dela zdravnikov družinske medicine

Referenčne ambulante predstavljajo najboljše time, ki bodo vzpostavili nov način in vsebino dela na področju kadrovske strategije tima in vsebine dela.

Ambulante se nahaja v pritličju in v prvem nadstropju (levo, nasproti medicine dela).

Več informacij najdene na spletni strani projekta referenčnih ambulant.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki