Uporabniki so samoplačniki:

  • če ne razpolagajo z veljavnim nalogom za reševalni prevoz;
  • če nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • ob prevozu iz bolnišnice v tujini v kraj stalnega bivališča ali bolnišnico v Sloveniji;
  • ob prevozu v ali iz zdravilišča, če ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
  • ob prevozu od doma v socialni zavod;
  • po zdravila ali medicinski pripomoček;
  • v zdravstveni zavod oziroma k zdravniku zaradi ugotavljanja zdravstvenega stanja (za osebe, ki uveljavljajo zahteve ali predpise na drugih področjih ali pri drugih organih - pri zavarovalnicah, na sodiščih, v kazenskem postopku);
  • ob prevozu na pregled invalidski komisiji.

Uporabniki, ki nimajo urejenega prostovoljnega dodatnega zavarovanja, so ob nenujnem, dializnem ali sanitetnem reševalnem prevozu plačniki 90 % stroškov reševalnega prevoza, ki jih je potrebno poravnati pred prevozom.

Cena kilometrine za sanitetne prevoze: 0,50 EUR/km

Cena kilometrine za nenujne prevoze s spremstvom: 1,00 EUR/km

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki