Preventivni timi za otroke in mladostnike spremljajo zdravstveno stanje populacije posamezne šole, pripravljajo in izvajajo ukrepe v skladu z ugotovljenim stanjem otrok in mladostnikov, rešujejo strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne šole ter načrtujejo vključevanje tolmača/medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencij iz drugih kulturnih in družbeno - ekonomskih okolij. 

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si