Nabava medicinske opreme v okviru operacije »COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je zaradi zagotovitve večje odpornosti zdravstvenega sistema in boljšega obvladovanja epidemij, dne 23.10.2020 izdala Odločitev o podpori št. 9-1/3/MZ/1 za operacijo »COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«. Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.
 
Cilji operacije so:
- ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19;
- prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države;
- zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije;
- zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva;
- zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov ter učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe;
- zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.
 
Viri financiranja operacije so zagotovljeni s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevek Evropske unije znaša 66.495.000,00 EUR.
 
Vse dodatne informacije so objavljene na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-sklad.si.
 
V okviru operacije »Covid-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, je Zdravstveni dom Brežice sklenil pogodbo z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nabave medicinske opreme, in sicer največ do višine 37.223,07 EUR. V skladu z določili pogodbe o sofinanciranju nabave medinske opreme v okviru operacije je zavod v času od 1.1.2020 do 21.12.2020 dobavil opremo namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti v dispanzerjih, enotah splošne medicine ter nujni medicinski pomoči v Zdravstvenem domu Brežice, in sicer:
1. EKG aparat CARDIOVIT AT-102 G2 (3 kom. – skupaj znesek 19.894,73 bruto z vključenim DDV);
2. EKG aparat CARDIOVIT AT-102 G2 (2 kom. – skupaj znesek 7.603,58 bruto z vključenim DDV);
3. reanimacijski voziček AED LP 1000 (2 kom. – skupaj znesek 4.738,85 bruto z vključenim DDV);
4. pulzni oksimeter SPECTRO 2/20 (2 kom) in naprstni senzor (2 kom) (skupaj znesek 1.390,65 bruto z vključenim DDV);
5. pulzni oksimeter SPECTRO 2/20 (2 kom) in senzor za pulzni oksimeter otroški naprstni (2 kom) (skupaj znesek 1.373,62 bruto z vključenim DDV);
6. kisikovi jeklenki (2 kom) in pripadajoča oprema (skupaj znesek 1.142,18 bruto z vključenim DDV);
7. brezkontaktni termometri (2 kom) (skupaj znesek 1.079,45 bruto z vključenim DDV).
 
Po zaključku operacije se bo oprema nahajala v prostorih Zdravstvenega doma Brežice in bo ostala v lasti Zdravstvenega doma Brežice.                                                                 
 

                


Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki