Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Politika kakovosti v Zdravstvenem domu Brežice

 

POSLANSTVO

Poslanstvo našega zavoda je zagotoviti celostno, kakovostno, varno in časovno dostopono zdravstveno oskrbo na primarni ravni, ki se kaže v dobrem zdravju in zadovoljstvu pacientov, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih ter ugledu našega zdravstvenega zavoda v ožji in širši skupnosti. 

 

VIZIJA

Ostati uspešen zdravstveni dom z visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in drugih deležnikov lokalnega okolja. 

 

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

 

 • strokovnost
 • zaupanje in predanost
 • dostopnost
 • etika in odgovornost
 • empatija
 • kakovost
 • sodelovanje
 • prijaznost in spoštljivost
 • varovanje zasebnosti
 • napredek

 

SLOGAN ZAVODA

Skupaj do zdravja.

 

STRATEŠKE USMERITVE

 

Vidik pacientov

 • Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev
 • Dostopna in kakovostna zdravstvena storitev
 • Krepitev  preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

Vidik razvoja in rasti

 • Zadovoljstvo in dobri odnosi med zaposlenimi
 • Širitve obsega delovanja
 • Stalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
 • Ohranjanje in razvijanje zavoda kot učne baze
 • Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

Vidik procesov

 • Stalno spremljanje in izboljševanje sistema kakovosti ter spoštovanje veljavnih zahtev
 • Stalno izboljševanje infrastrukture

Poslovni vidik

 • Pozitivno finančno poslovanje
 • Ohranitev prihodkov od storitev na trgu v skladu s potrebami lokalnega okolja

 

Kraj/datum: Brežice, junij 2023

Direktor: Dražen Levojević

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija