Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8
8250 Brežice

Tel. številka centrale: 07 4991 400
Tel. številka tajništva: 07 4991 449
Fax: 07 4991 450

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ID za DDV: SI69835853
Podračun pri UJP: 01209-6030279537

SVET ZAVODA
Predstavniki ustanovitelja
- Uroš ŠKOF - predsednik

- Barbara HERCIGONJA MILOŠEVIĆ
- Slavko BIZJAK
- Aleksander ZUPANČIČ

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

- Marija PODPEČAN

Predstavnika uslužbencev ZD Brežice
- Primož HRIBŠEK
- Mojca PIBERNIK


Direktor:
Dražen Levojević, univ. dipl. prav.

Strokovna direktorica: Zdenka Marinček, dr. med., spec. spl. med.
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Helena Hostar, dipl. m. s. 


Zgodovina

Prvo reševalno postajo so leta 1941 ustanovili Nemci. Povojna reševalna postaja je bila ustanovljena leta 1945 v prostorih sedanje občinske stavbe (pisarne in garaže). Nato je bila preseljena v prostore nekdanjega hotela Adamus. Tedanjo postajo je vodil upravni odbor rdečega križa s predsednikom dr. Glušičem in petimi člani odbora.

Zdravstveni dom je bil osnovan 01.08.1955 z odložbo OLO Krško, zraven se je priključila reševalna postaja. Zobna ambulanta, laboratorij in protituberkulozni dispanzer so delovali na Ulici bratov Milavcev 20 (sedanja stavba AMD), splošna ambulanta v privatni hiši dr. Pečka, otroški dispanzer, psihiatrična ambulanta in reševalna postaja pa v hiši, ki jo je ZD kupil od dr. Brica (sedanja stavba Urške). Leta 1965 so se na Milavčevo 20 preselile splošne ambulante. Leta 1963 je bila Zdravstvenemu domu Brežice pripojena Zdravstvena postaja Bizeljsko, ki je bila prej samostojna.

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji - Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice - od decembra 1976 dalje.

Stavba je bila zgrajena v dveh etapah in z dvema samoprispevkoma. Občani so s samoprispevki prispevali zanj pomemben delež. Z gradnjo I. etape se je pričelo septembra 1974. S tem pa prostorska stiska ni bila odpravljena. Brežiški zdravstveni dom je z dograditvijo druge faze dobil dokončno in zaokroženo podobo leta 1982. Organizacijsko je ZD deloval v sklopu Zdravstvenega centra Celje, nato Zdravstvenega centra Brežice.

Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice z dne 1.1.1992 deluje samostojno. Ustanovitelj Zdravstvenega doma Brežice je Občina Brežice.

Vsi dosedanji direktorji (kronološko):

  • Jože Peček, dr. med., zdravnik splošne medicine
  • Milan Šikovc, dr. med., spec. spl. med.
  • Alojzij Slavko Sušin, dr. med., spec. spl. med.
  • Branko Barlič, dr. dent. med.
  • Alojzij Slavko Sušin, dr. med., spec. spl. med.
  • Marjetka Blaževič, dr. med., spec. spl. med.
  • Asist. Rade Iljaž, dr. med., specialist splošne medicine
  • Miroslav Laktić, dr. med., spec. ginek. in porod.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si