Predmet javnega naročanja

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema PROMEDICA, KzzOnLine in vzdrževanje in podpora uporabnikom znotraj modulov E-zdravje

Razpisana dokumentacija

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si