Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Uporabniki so samoplačniki:

  • če ne razpolagajo z veljavnim nalogom za reševalni prevoz;
  • če nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • ob prevozu iz bolnišnice v tujini v kraj stalnega bivališča ali bolnišnico v Sloveniji;
  • ob prevozu v ali iz zdravilišča, če ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
  • ob prevozu od doma v socialni zavod;
  • po zdravila ali medicinski pripomoček;
  • v zdravstveni zavod oziroma k zdravniku zaradi ugotavljanja zdravstvenega stanja (za osebe, ki uveljavljajo zahteve ali predpise na drugih področjih ali pri drugih organih - pri zavarovalnicah, na sodiščih, v kazenskem postopku);
  • ob prevozu na pregled invalidski komisiji.

 

Uporabniki, ki nimajo urejenega prostovoljnega dodatnega zavarovanja, so ob nenujnem, dializnem ali sanitetnem reševalnem prevozu plačniki 90 % stroškov reševalnega prevoza, ki jih je potrebno poravnati pred prevozom.

 

Cena kilometrine za sanitetne prevoze: 0,50 EUR/km

 

Cena kilometrine za nenujne prevoze s spremstvom: 1,00 EUR/km

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija