Predmet javnega naročanja

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  NAKUP ZDRAVIL ZA OBDOBJE 4 LET

Razpisana dokumentacija


Popravek

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si